Projektist

Lehola Keskkonnahariduskeskuse eestvedamisel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel toimub Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele  projekt “Aastaring looduses. Temaatiline aktiivõpe lastele õpetajate aktiivõppepäevade alusel”.

Projekti eesmärk:  Laste loodusetundmise parandamine ja õuesõppe harjumuste kujundamine. Õpetajate loodusteadmiste ja aktiivõppe meetodite kasutamisoskuste suurendamine. Liikide, maastike, loodusnähtuste ja aktiivõppemeetodite õppimine ehedas looduskeskkonnas. Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajate keskkonnateadlikkuse tõstmine.

Õppepäevade raames saavad õpetajad teadmisi  aastaajalistest  muutustest looduses, taimede ja loomade strateegiatest muutuvates keskkonnatingimustes toimetulekuks ning oskavad seeläbi tuua näiteid erinevatest kohastumustest sesoonsete muutustega. Osavõtjad täiendavad oma teadmisi kaitsealustest liikidest ja nende eluviisidest. Osavõtjad oskavad erinevatel aastaaegadel ära tunda liike ja loomade tegevusjälgi. Osavõtjad oskavad näha ja seletada aastaajalisi muutusi looduses ja oskavad teadmisi õppetegevustes kasutada.

Õppepäevade käigus koostatakse iga osavõtja iseseisva töö abil kogumik, mis sisaldab fotosid Lääne-Virumaa looduskaitseobjektidest ning metoodilisi juhendeid nende kasutamiseks õppetöös.

Projekti kestus veebruar – september 2013.a.

Õppepäevad toimuvad:

I moodul 26.-27.veebruar

II moodul 14.-15.mai

III moodul 19.-20.juuni

IV moodul 25.-26.september

Projekti viib läbi MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s